Kvalitetspolicy

Produkter och tjänster från Jensen Ventilation skall vara synonymt med hög kvalitet och nöjda kunder.


Detta förutsätter att vi alltid gör vårt yttersta för att leverera rätt kvalitet och funktion, i rätt tid och till rätt pris.


För att uppnå vår strävan mot perfektion i alla aktiviteter från första kundkontakten till levererad produkt eller tjänst arbetar vi med ständiga förbättringar och kontroller i alla led.

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.