ITA - International Tunnelling Association


ITA Working Group 5 i Helsinki Finland 2011

Grundades 1974 på initiativ av nitton nationer, International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) vars syfte är:

•  att främja användningen av ytan under marken till förmån för allmänheten, miljö och hållbar utveckling samt


•  att främja framsteg inom planering, projektering, byggande, underhåll och säkerhet i tunnlar och underjordiska utrymme genom att sammanföra information om detta och genom att studera frågor som rör detta.

Sedan dess har ITA utvecklats avsevärt. För närvarande samlar ITA 64 medlemsländer och 310 företag och enskilda partners.

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.