ITA Guidance on Health & Safety


Working Group 5: Health and Safety in Works
Syftet med gruppen är att ge riktlinjer för en bättre säkerhet vid tunneldrivning.
Animateur: Donald Lamont - Health & Safety Executive – Storbritanien
Vice-Animateur: Martin Vogel – SUVA - Schweiz
Tutor: Ivan Hrdina - VD för tjeckiska Tunnelarbeten

Guidance on the safe use of temporary ventilation ducting in tunnels

Guidelines for good occupational health and safety in tunnel construction

Safe Working in Tunneling

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.