Medlem av följade organisationer

BK - Bergsprängningskommittén

BK Bergsprängningskommittén är en ideell sammanslutning av företag som arbetar med projektering, byggande och drift av berganläggningar och gruvor samt tillverkare av maskiner och utrustningar för branschen. BKs huvudmän utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv.


 

ITA - International Tunnelling Association

Grundades 1974 på initiativ av nitton nationer, Internationella Tunnelling and Underground Space Association (ITA) vars syfte är:  • att främja användningen av ytan under marken till förmån för allmänheten, miljö och hållbar utveckling samt

  • att främja framsteg inom planering, design, konstruktion, underhåll och säkerhet i tunnlar och underjordiska utrymme, genom att sammanföra information om detta och genom att studera frågor som rör detta. 


Sedan dess start har ITA utvecklats avsevärt. För närvarande samlar ITA 64 länder och 310 företag och enskilda partners. 

SMTG - Swedish Mining & Tunnelling Group

Swedish Mining & Tunnelling Group, SMTG, består av företag som levererar teknik och utrustning för gruv-och underjordisk verksamhet.


 

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.