Miljöpolicy

Jensen Ventilation skall vara ett föredöme inom vår bransch när det gäller miljöpåverkan.


Vi skall alltid tillsammans med krav på våra leverantörer uppfylla gällande lagar och regler tillsammans med de krav som våra kunder ställer på oss.


Alla våra produkter och produktionen skall ständigt förbättras för att minska vår miljöpåverkan. Medarbetarna skall fortlöpande öka sin miljömedvetenhet. Tillsammans ger detta oss en kontinuerligt förbättrad och hållbar helhetssyn på vår miljöpåverkan.

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.