Information


Generell information om ventilationstub för underjords arbeten.

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.