Affärsidé - Vision - Mål - Strategi

Affärsidé

Jensen Ventilation bedriver tillverkning, utveckling och försäljning av flexilbla ventilations tuber i vävplast. Produktmixens huvuddelar består av tuber och kundanpassade tillbehör för underjords vetilation. Jensen Ventilation ökar sina kunders konkurrenskraft genom ett brett och djupt kunnande om våra kunders verksamheter tillsammans med entreprenörsanda och teknisk spetskompetens inom ventilationsprodukter.


Vision

Jensen Ventilation skall vara ledande inom sina verksamhetsområden och bedriva kontinuerlig utveckling för att förbättra och komplettera produktmixen med kundnyttan i fokus. Jensen Ventilation skall finnas tillgängligt för hela marknaden där Jensen Ventilation skall vara förstahandsvalet för hela industrin.


Mål

Marknadsmålet för Jensen Ventilation är att genom stabil tillväxt etablera företaget på marknader utanför Sverige.
Finansiella mål är att ha en stark tillväxt med god lönsamhet med fokus på organisk tillväxt.


Strategi

Jensen Ventilation skall uppnå tillväxt och lönsamhet genom organisk tillväxt av befintlig produktmix och produkter under egen utveckling. Uppnå ökade marknadsandelar genom geografisk expansion via egna verksamheter på andra marknader såväl som via återförsäljare. Jensen Ventilations mer än 130-åriga erfarenhet skall användas för att tillgodose dagens krav från våra kunder. Vårt varumärke JP skall fortsätta stärkas genom kommunikation med kunder både på traditionellt sätt och via nya vägar och medieformer.

A true breath of fresh air

Med Jensen Ventilations Flexible Ducting System levererar vi frisk luft till alla underjords arbeten runt om i världen.